• ban pha gia
 • Trang chủ  /  Tuyển dụng

  Tuyển dụng

  TUYỂN PHÓ PHÒNG KINH DOANH
  03:18 - 20/03/2015

  Tuyển phó phòng kinh doanh...(đã tuyển được) .

  TUYỂN PHỤ TRÁCH MARKETING
  08:49 - 11/06/2014

  Tuyển phụ trách marketing cho sản phẩm phân phối của công ty... (đã tuyển được) .

  TUYỂN TRỢ LÝ BÁN HÀNG
  08:46 - 11/06/2014

  Tuyển trợ lý bán hàng cho phòng kinh doanh phân phối...(đã tuyển được) .

  TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH
  08:44 - 11/06/2014

  Tuyển nhân viên kinh doanh phân phối...(đã tuyển được) .